Cefa Vinç
Cefa Vinç
Yaşam Haber Girişi: 05.08.2022 - 16:54, Güncelleme: 05.08.2022 - 16:54

1. Türk dünyası çalıştayı Yalova’da tamamlandı

 

1. Türk dünyası çalıştayı Yalova’da tamamlandı

I.Türk Dünyası STK’lar çalıştayı STK Başkanlarının katılımıyla Yalova’da tamamlandı
Türk Boyları Şenliği kapsamında YAFEM’in desteği ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun katkılarıyla Yalova’da birincisi düzenlenen festivale 30 STK temsilcisi katıldı. Soydaş STK başkan ve temsilcilerinin katıldığı, iki gün süren çalıştay da; Eğitim, Medya ve İletişim; Hukuk ve İnsan Hakları; Kültür, Sanat ve Edebiyat; Ekonomi ve Yatırımlar; Göç ve Mülteci; Turizm ve Tanıtım; İç Siyaset; Dış Politika ve STK’lar Arası İşbirliği konuları ele alındı. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulhamit Avşar’ın yönettiği çalıştay da Türk dünyasında yaşanan sorunlar, Türkiye’ye göç etmiş olan soydaşların problemleri, sorunların çözümüyle ilgili teklifler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye’ye sığınan Türk soylu göçmen ve sığınmacılara sahip çıkılması; kızların ve kadınların Afganistan’a deportların durdurulması gerektiği belirtilen çalıştay da soydaş STK’ların seçimler öncesi şemsiye üst birlik olarak bir çatı altında toplanmasına, soydaşları temsilen ortak adayların çıkarılmasına karar verildi. Çalıştay da alınan kararların, tekliflerin ve istişare konularının bir komisyon tarafından derlenmesinin ardından bir deklarasyon halinde kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, çalıştayın ikinci etabını Ankara, Bartın veya Bursa’da düzenleyeceklerini ancak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenleme arzularının da olduğunu ifade etti. Yalova Ticaret Odası Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Türk Dünyası STK’lar Çalıştayı’na; Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun dışında, Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu, Irak Türkmen Dernekleri Federasyonu, Afganistan Dernekler Federasyonu, Afganistan STK’lar Birlik Platformu, Uygur Akademisi, Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Derneği, Kıbrıs Türkiye İşbirliği Derneği, Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Der., Türkistanlılar Kültür ve Yrd. Der., Afganistan Türkleri Uluslararası Sos.Yrd.Der., Afganistan Hazaraları Der., Afganistan Türkmenleri Sosyal Yrd.Der, Kırgız Türkleri Der, Doğu Türkistan Vakfı, Doğu Türkistan Yeni Nesil Der., Terekeme-Karapapak Türkleri Der., Nogay Türkleri Der. Doğu Türkistan Dayanışma Der. Türkmeneli İnsan Hakları Der, *Kerkük Kültür Der. *Gagauz Dostluk Day. Der., Afgan-Türk Dostluk Der. Bulgaristan Türkleri Der. Bulgaristan Stratejik Arş. Mrk. Suriye Türkleri Yrd. Der., Irak Türkleri Yrd. Der., Kırım Türkleri Der., Tatar işadamları Der. Gagauz Türkleri Kültür Sanat Arşt. Mrk. Şanlıurfa Türkistanlılar Der., Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan Milli Merkezi, Türk Dünyası Uluslararası Gazeteciler Derneği ve Türk Kültür Platformu kuruluşları katıldılar. Sadece İstanbul’da bir milyon Dış Türk menşeli seçmen oyuna sahip olduklarını, aktif olarak 300 bin seçmen üzerinde birinci derecede etkili olduklarını söyleyen Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz; Çalıştay’ın ikincisine Balkan/Rumeli STK’larının da davet edileceği belirtti YTB TÜRK SOYLU ÖĞRENCİ SAYISINI ARTIRMALI 22 Temmuz Cuma günü saat 16:30’da başlayan çalıştayın ilk oturumunda “Eğitim” konusu ele alındı. Katılımcılardan Metin Özkan; Türkiye’ye gelen öğrencilerin yaşadıkları problemlerini, Alfabe ve program birliğine gidilmesi gerektiğini, personel ve öğrenci değişiminin yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye’deki sığınmacı soydaş öğrencilerin okullara kayıt zorluğunun var olduğunu söyleyen Özkan STK’ların bu konuda hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Göç İdaresi Başkanlığı ile çözüm odaklı yoğun iletişim içinde olmalarını belirtti. Konuşmacılar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları-YTB Başkanlığı’nın Türk soylu öğrenci kontenjan sayısını artırması gerektiğini, Türk soylu öğrencilere her açıdan öncelik tanıması gerektiği, YTB’nin de bu amaçla kurulduğu ifade edilerek, sorunun Cumhurbaşkanlığına taşınmasına karar verildi. SOYDAŞ ÖĞRENCİLERİN DENKLİK MASTER SORUNLARI Kerkük Kültür Derneği adına söz alan Şemsettin Küzeci “Dış Türklerin master ve doktora konularında problemleri olduğunu; Dil konusunda Türkmenlerin sıkıntı yaşadıklarını, Kerkük’te Türkçe okuyan öğrencilerden bile Türkçe sınav talep edilmesinin yanlış olduğunu; aynı zamanda da tez yazacak kadar edebi Türkçe öğretilemediğini, Türkiye’den mezun olan Türkmen öğrencilerinin istihdamda yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkelerine geri dönmediklerini; Fetö döneminde Fetö okullarına yönlendirilen Türkmen çocukların şimdi denkliklerinin kabul edilmediğini, bu öğrencilerin FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağlantılarının olmadığını” söyledi.  Bul-Türk Bşk. Rafet Ulutürk de, Türk soylu öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak Devlet tarafından yaptırım ve önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Türk Kültür Platformu adına konuşan Metin Yıldırım ise, Türkiye’de okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra geri dönmeyeceklerini, insanların daha kaliteli bir yaşam tercih ettiklerini belirterek, öğrencileri geldikleri ülkelere döndürmenin yollarından biri, onları özendirmektir. Gerekirse teşvik vermektir” dedi. İsmail Cengiz, Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin Türk dünyasında kurulması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Türk Topluluklarının yoğun yaşadığı ülkelerde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin ihtiyaç duyulan bölümlerinin açılması halinde kardeş öğrencilerin eğitimlerini kendi ülkelerinde yapabilecekleri vurgulandı. TÜRK DÜNYASI ERASMUSU OLUŞTURULMALI Terekeme-Karapapak Der adına söz alan Mustafa Yıldız; “Türk Dünyası Eğitim Bakanlarının bir araya gelerek Türk öğrenciler arasında “Kardeş Erasmus Programı” gibi yeni bir yapılanmaya gidilmesini” teklif etti. “Afganistan’dan ülkemize sığınan öğrencilerin okullara kayıtlarında sıkıntı yaşadıklarını belirten İsmail Cengiz, “Yurt dışından gelen çocukların okuma hakkı vardır. Bu uluslararası insani bir haktır. Her sığınmacı çocuğun okulla yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için STK’lar olarak hükümetlere baskı yapmalıyız.” Dedi. Cengiz ayrıca Afganistan’da Taliban rejiminin kız çocuklarını evlere hapsettiklerini, eğitim haklarını ellerinden aldıklarını” söyleyerek, Türkiye’nin, BM’in buna bir çare bulmaları çağrısında bulundu. TRT TÜRK DÜNYASI PROGRAMLARI DÜZENLEMELİ “Medya – İletişim Oturumu”nda konuşmacılar “Türki”, “Afgan”, “Orta Asyalı”, “Kuzey Kıbrıs”, “Kobani” gibi yanlış tabirlerin kullanımının önlenmesi ve medya yoluyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söylediler. Türk soyluların birbirlerinin tarihlerini, edebiyatlarını, ünlü şahsiyetlerini tanımadıklarını dile getiren konuşmacılar medya yoluyla ortak programlar yapılması çağrısında bulundular. Türkiye’de daha çok Osmanlı ve Selçuklu tarihini okuyan öğrencilerin Babür, Karahanlı, Uygur, Timur devletlerinden ise haberdar olmadıkları; bu durumun birbirlerini iyi tanımayan kardeşler arasında düşmanlığa sebebiyet verdiği; Timur-Beyazıt meselesinde yanlış bilgilerle kardeşliğin zedelenmeye çalışıldığı ifade edildi. Devletsiz olan Irak, Suriye ve Afganistan Türkmenleri, Afganistan Hazara ve Özbekleri, Bulgaristan Türkleri, Nogaylar gibi Türk halkları arasında sağlıklı bir enformasyon ortamının oluşturulmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Rafet Ulutürk, Ekber Yassa, Jamaleddin Sadrddinoğlu ve İsmail Cengiz tarafından “Soydaş STK’lar arasında ortak bir medya ajansının, Sosyal İletişim Ağı’nın kurulması” teklif edilerek bu hizmetin bir STK’nın üstlenmesi ve bu iş içinde Devletin ilgili kurumlarının proje desteği vermesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar bütün haber ve bilgilerin ortak bir havuzda toplanması ve kurulacak ortak bir site veya sosyal medya üzerinden kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. TRT-Avaz, TRT-Türk televizyon programlarında soydaş STK çalışmalarına yeterli yer verilmediği, programlara çağrılmadığı belirterek, Türk topluluklarının sorunlarının, taleplerinin görüşüleceği programlara yer verilmesi gerektiği ifade edildi.   ESİR TÜRKLER İLE YAKINDAN İLGİLENİLMELİ Uygur Akademisi adına konuşan Ferhat Kurban Tanrıdağlı, “esir Türkler” konusunun ayrıca ele alınması gerektiğini, bu çerçevede Doğu Türkistan Uygur Türklerine, Kırım’daki, Tataristan’daki soydaşların dertlerine, İran’daki Türk topluluklarının sorunlarına daha fazla önem ve öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Çalıştay kapsamında Türk Devlet ve Topluluklarından gelen folklor ve dans ekiplerinin yapmış olduğu gösterilerin Türk halkları arasında sağlıklı iletişimin kurulmasına vesile olacağını belirten konuşmacılar, 24 yıldır Türk Boyları Şöleni’ni düzenleyen YAFEM Başkanı Özer Koyuncu’nun ve ekibini ve bu ekibe destek olan Yalova yöneticilerini takdir ettiklerini belirttiler.   SIĞINMACI SOYDAŞLAR MAĞDUR DURUMDA Sığınmacı Türk Soylular ile Anadolu halkı arasında yaşandığı söylenen iletişim ve uyum konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiği, öncelikle göçteki memurların ve karakoldaki polislerin uyum konusunda, Türk dünyası konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Yanlış bilgilendirilmeden dolayı “Afgan” diyerek Özbek ve Türkmenlerin gözaltına alınarak deport edildikleri; “Peştun” ve “Tacikler”e ise ayrıcalık tanındığı; Geri Gönderme Merkezleri’nde yakalanan kişiler ile ailesi arasında iletişim hakkının yeterli kullanılmadığı, tutuklu muamelesi gördükleri, bir kısmının aşağılandığı, telefonlarının gasp edildiği, bütün bu yaşananların ise düşmanlığa sebep olduğu vurgulandı. STK’lar arasında oluşturulacak bir heyetin ilgili kurumları, muhalefet partilerini, medya kuruluşlarını ziyaret ederek sağlıklı bir bilgilendirme yapılmasının uygun olacağına, hatta muhtarlarla yerel yöneticilerle toplantılar düzenlenerek sığınmacı göçmenler konusunda doğru bilgiler verilmesine karar verildi  
I.Türk Dünyası STK’lar çalıştayı STK Başkanlarının katılımıyla Yalova’da tamamlandı

Türk Boyları Şenliği kapsamında YAFEM’in desteği ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun katkılarıyla Yalova’da birincisi düzenlenen festivale 30 STK temsilcisi katıldı.
Soydaş STK başkan ve temsilcilerinin katıldığı, iki gün süren çalıştay da; Eğitim, Medya ve İletişim; Hukuk ve İnsan Hakları; Kültür, Sanat ve Edebiyat; Ekonomi ve Yatırımlar; Göç ve Mülteci; Turizm ve Tanıtım; İç Siyaset; Dış Politika ve STK’lar Arası İşbirliği konuları ele alındı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulhamit Avşar’ın yönettiği çalıştay da Türk dünyasında yaşanan sorunlar, Türkiye’ye göç etmiş olan soydaşların problemleri, sorunların çözümüyle ilgili teklifler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Türkiye’ye sığınan Türk soylu göçmen ve sığınmacılara sahip çıkılması; kızların ve kadınların Afganistan’a deportların durdurulması gerektiği belirtilen çalıştay da soydaş STK’ların seçimler öncesi şemsiye üst birlik olarak bir çatı altında toplanmasına, soydaşları temsilen ortak adayların çıkarılmasına karar verildi.
Çalıştay da alınan kararların, tekliflerin ve istişare konularının bir komisyon tarafından derlenmesinin ardından bir deklarasyon halinde kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, çalıştayın ikinci etabını Ankara, Bartın veya Bursa’da düzenleyeceklerini ancak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenleme arzularının da olduğunu ifade etti.


Yalova Ticaret Odası Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Türk Dünyası STK’lar Çalıştayı’na; Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun dışında, Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu, Irak Türkmen Dernekleri Federasyonu, Afganistan Dernekler Federasyonu, Afganistan STK’lar Birlik Platformu, Uygur Akademisi, Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Derneği, Kıbrıs Türkiye İşbirliği Derneği, Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Der., Türkistanlılar Kültür ve Yrd. Der., Afganistan Türkleri Uluslararası Sos.Yrd.Der., Afganistan Hazaraları Der., Afganistan Türkmenleri Sosyal Yrd.Der, Kırgız Türkleri Der, Doğu Türkistan Vakfı, Doğu Türkistan Yeni Nesil Der., Terekeme-Karapapak Türkleri Der., Nogay Türkleri Der. Doğu Türkistan Dayanışma Der. Türkmeneli İnsan Hakları Der, *Kerkük Kültür Der. *Gagauz Dostluk Day. Der., Afgan-Türk Dostluk Der. Bulgaristan Türkleri Der. Bulgaristan Stratejik Arş. Mrk. Suriye Türkleri Yrd. Der., Irak Türkleri Yrd. Der., Kırım Türkleri Der., Tatar işadamları Der. Gagauz Türkleri Kültür Sanat Arşt. Mrk. Şanlıurfa Türkistanlılar Der., Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan Milli Merkezi, Türk Dünyası Uluslararası Gazeteciler Derneği ve Türk Kültür Platformu kuruluşları katıldılar.
Sadece İstanbul’da bir milyon Dış Türk menşeli seçmen oyuna sahip olduklarını, aktif olarak 300 bin seçmen üzerinde birinci derecede etkili olduklarını söyleyen Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz; Çalıştay’ın ikincisine Balkan/Rumeli STK’larının da davet edileceği belirtti


YTB TÜRK SOYLU ÖĞRENCİ SAYISINI ARTIRMALI


22 Temmuz Cuma günü saat 16:30’da başlayan çalıştayın ilk oturumunda “Eğitim” konusu ele alındı. Katılımcılardan Metin Özkan; Türkiye’ye gelen öğrencilerin yaşadıkları problemlerini, Alfabe ve program birliğine gidilmesi gerektiğini, personel ve öğrenci değişiminin yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye’deki sığınmacı soydaş öğrencilerin okullara kayıt zorluğunun var olduğunu söyleyen Özkan STK’ların bu konuda hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Göç İdaresi Başkanlığı ile çözüm odaklı yoğun iletişim içinde olmalarını belirtti.
Konuşmacılar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları-YTB Başkanlığı’nın Türk soylu öğrenci kontenjan sayısını artırması gerektiğini, Türk soylu öğrencilere her açıdan öncelik tanıması gerektiği, YTB’nin de bu amaçla kurulduğu ifade edilerek, sorunun Cumhurbaşkanlığına taşınmasına karar verildi.


SOYDAŞ ÖĞRENCİLERİN DENKLİK MASTER SORUNLARI


Kerkük Kültür Derneği adına söz alan Şemsettin Küzeci “Dış Türklerin master ve doktora konularında problemleri olduğunu; Dil konusunda Türkmenlerin sıkıntı yaşadıklarını, Kerkük’te Türkçe okuyan öğrencilerden bile Türkçe sınav talep edilmesinin yanlış olduğunu; aynı zamanda da tez yazacak kadar edebi Türkçe öğretilemediğini, Türkiye’den mezun olan Türkmen öğrencilerinin istihdamda yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkelerine geri dönmediklerini; Fetö döneminde Fetö okullarına yönlendirilen Türkmen çocukların şimdi denkliklerinin kabul edilmediğini, bu öğrencilerin FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağlantılarının olmadığını” söyledi. 


Bul-Türk Bşk. Rafet Ulutürk de, Türk soylu öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak Devlet tarafından yaptırım ve önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Türk Kültür Platformu adına konuşan Metin Yıldırım ise, Türkiye’de okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra geri dönmeyeceklerini, insanların daha kaliteli bir yaşam tercih ettiklerini belirterek, öğrencileri geldikleri ülkelere döndürmenin yollarından biri, onları özendirmektir. Gerekirse teşvik vermektir” dedi. İsmail Cengiz, Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin Türk dünyasında kurulması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Türk Topluluklarının yoğun yaşadığı ülkelerde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin ihtiyaç duyulan bölümlerinin açılması halinde kardeş öğrencilerin eğitimlerini kendi ülkelerinde yapabilecekleri vurgulandı.


TÜRK DÜNYASI ERASMUSU OLUŞTURULMALI


Terekeme-Karapapak Der adına söz alan Mustafa Yıldız; “Türk Dünyası Eğitim Bakanlarının bir araya gelerek Türk öğrenciler arasında “Kardeş Erasmus Programı” gibi yeni bir yapılanmaya gidilmesini” teklif etti. “Afganistan’dan ülkemize sığınan öğrencilerin okullara kayıtlarında sıkıntı yaşadıklarını belirten İsmail Cengiz, “Yurt dışından gelen çocukların okuma hakkı vardır. Bu uluslararası insani bir haktır. Her sığınmacı çocuğun okulla yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için STK’lar olarak hükümetlere baskı yapmalıyız.” Dedi. Cengiz ayrıca Afganistan’da Taliban rejiminin kız çocuklarını evlere hapsettiklerini, eğitim haklarını ellerinden aldıklarını” söyleyerek, Türkiye’nin, BM’in buna bir çare bulmaları çağrısında bulundu.


TRT TÜRK DÜNYASI PROGRAMLARI DÜZENLEMELİ


“Medya – İletişim Oturumu”nda konuşmacılar “Türki”, “Afgan”, “Orta Asyalı”, “Kuzey Kıbrıs”, “Kobani” gibi yanlış tabirlerin kullanımının önlenmesi ve medya yoluyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söylediler. Türk soyluların birbirlerinin tarihlerini, edebiyatlarını, ünlü şahsiyetlerini tanımadıklarını dile getiren konuşmacılar medya yoluyla ortak programlar yapılması çağrısında bulundular. Türkiye’de daha çok Osmanlı ve Selçuklu tarihini okuyan öğrencilerin Babür, Karahanlı, Uygur, Timur devletlerinden ise haberdar olmadıkları; bu durumun birbirlerini iyi tanımayan kardeşler arasında düşmanlığa sebebiyet verdiği; Timur-Beyazıt meselesinde yanlış bilgilerle kardeşliğin zedelenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Devletsiz olan Irak, Suriye ve Afganistan Türkmenleri, Afganistan Hazara ve Özbekleri, Bulgaristan Türkleri, Nogaylar gibi Türk halkları arasında sağlıklı bir enformasyon ortamının oluşturulmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Rafet Ulutürk, Ekber Yassa, Jamaleddin Sadrddinoğlu ve İsmail Cengiz tarafından “Soydaş STK’lar arasında ortak bir medya ajansının, Sosyal İletişim Ağı’nın kurulması” teklif edilerek bu hizmetin bir STK’nın üstlenmesi ve bu iş içinde Devletin ilgili kurumlarının proje desteği vermesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar bütün haber ve bilgilerin ortak bir havuzda toplanması ve kurulacak ortak bir site veya sosyal medya üzerinden kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. TRT-Avaz, TRT-Türk televizyon programlarında soydaş STK çalışmalarına yeterli yer verilmediği, programlara çağrılmadığı belirterek, Türk topluluklarının sorunlarının, taleplerinin görüşüleceği programlara yer verilmesi gerektiği ifade edildi.

 

ESİR TÜRKLER İLE YAKINDAN İLGİLENİLMELİ


Uygur Akademisi adına konuşan Ferhat Kurban Tanrıdağlı, “esir Türkler” konusunun ayrıca ele alınması gerektiğini, bu çerçevede Doğu Türkistan Uygur Türklerine, Kırım’daki, Tataristan’daki soydaşların dertlerine, İran’daki Türk topluluklarının sorunlarına daha fazla önem ve öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Çalıştay kapsamında Türk Devlet ve Topluluklarından gelen folklor ve dans ekiplerinin yapmış olduğu gösterilerin Türk halkları arasında sağlıklı iletişimin kurulmasına vesile olacağını belirten konuşmacılar, 24 yıldır Türk Boyları Şöleni’ni düzenleyen YAFEM Başkanı Özer Koyuncu’nun ve ekibini ve bu ekibe destek olan Yalova yöneticilerini takdir ettiklerini belirttiler.
 

SIĞINMACI SOYDAŞLAR MAĞDUR DURUMDA


Sığınmacı Türk Soylular ile Anadolu halkı arasında yaşandığı söylenen iletişim ve uyum konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiği, öncelikle göçteki memurların ve karakoldaki polislerin uyum konusunda, Türk dünyası konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Yanlış bilgilendirilmeden dolayı “Afgan” diyerek Özbek ve Türkmenlerin gözaltına alınarak deport edildikleri; “Peştun” ve “Tacikler”e ise ayrıcalık tanındığı; Geri Gönderme Merkezleri’nde yakalanan kişiler ile ailesi arasında iletişim hakkının yeterli kullanılmadığı, tutuklu muamelesi gördükleri, bir kısmının aşağılandığı, telefonlarının gasp edildiği, bütün bu yaşananların ise düşmanlığa sebep olduğu vurgulandı. STK’lar arasında oluşturulacak bir heyetin ilgili kurumları, muhalefet partilerini, medya kuruluşlarını ziyaret ederek sağlıklı bir bilgilendirme yapılmasının uygun olacağına, hatta muhtarlarla yerel yöneticilerle toplantılar düzenlenerek sığınmacı göçmenler konusunda doğru bilgiler verilmesine karar verildi

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kocaelihalkgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.