Başiskele’de Bayrak Kanuna Muhalefet!

Gazetemize gelen ihbar üzerine devletin resmi bir kurumu olan 112 Acil Ambulans İstasyonunda haftalardır gönderde Türk Bayrak’ını görmediklerini ve duydukları rahatsızlığı dile getirdiler

Dr. Ersoy Kandemir
Dr. Ersoy Kandemir Tüm Haberleri
+4
Haber albümü için resme tıklayın

BAŞİSKELE’DEKİ 112 NACİYE ÇAKAN ASHİ

Kullar caddesi üzerindeki Yaz ve Işıklı sokakları arasında bulunan arsa Sağlık Bakanlığına hayır sever bir vatandaş tarafından bağışlanmış ve 2012 yılı Kasım ayında açılan bu istasyona ismi verilmişti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 112 BAŞKANLIĞI, 112 BAŞHEKİMLİĞİ ve BAŞİSKELE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’ne tepki var!

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan vatandaşalar “Devletimiz bu istasyona neden üç adet bayrak direği dikmiş, bu istasyonun müdürü, amiri, memuru Türk Bayrağı kanununa muhalefetin suç olduğunu bilmiyor mu? On binlerce Şehit verdiğimiz ülkemizde bu tutumun kabul etmiyor, en sert şekilde kınıyoruz. Türk Milletine saygısızlıktır bu, başka ne denebilir?” şeklinde duygularını üzüntülü bir şekilde ifade etmeye çalıştılar.

GAZETEMİZ 112 İSTASYONUNDAKİ BU DURUMU SAYIGISIZLIK OLARAK GÖRÜR, YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDER!

Edinilen bilgilere göre aynı istasyonun defalarca birçok konuda şikayet edildiği, yetkililerden bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmaması bu birimde ciddi sorunlar mı var yorumlarına neden oldu.

BAŞİSKELE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ VE 112 BAŞHEKİMİ’NDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Başiskele ilçesinde geçtiğimiz haftalarda 3. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu açan Kocaeli 112 yöneticilerinin sürekli olarak kurumla ilgili eleştirildiği, olumsuz haberlerle gündeme geldikleri biliniyor.

Kocaeli’nde 112 istasyonun 50’yi geçtiği ifade ediliyor. Her ilçede birden çok istasyon bulunurken 112 yönetiminin denetim yetersizliklerine bağlı başarısızlıkları eleştirilmeye devam ediyor.

112 Başkanı Dr. Arzu Aşı gazetemize yaptığı açıklamalarda personel yetersizliği bulunuyorken bugüne kadar herhangi bir ilçe sağlık müdürlüğünden denetimle ya da personelle ilgili yardım talebinde bulundu mu bilinmiyor!

BAŞİSKELE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MÜNEVVER SET İLÇESİNDEKİ TÜM SAĞLIK BİRİMLERİNDEN SORUMLU DEĞİL Mİ?

Bayrak kanunu konusu herkesin ilgilenmesi gerekli bir konu olup, Başiskele ilçesi sınırları içinde bulunan İzmit 2 numaralı Naciye Çakan ASHİ hakkında defalarca hem sosyal medya üstünden hem yetkililere şikayetler olduğu öğrenildi.

Dönemin Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Başkanı Dr. Arzu Aşı, Personelden Hizmetleri Başkanı Dr. M. Coşkun Güler’in bu istasyona yaptıkları 31 Aralık 2019’daki yılbaşı ziyaretinde dahi birçok sorunun kendilerine iletilmesine rağmen çözüm konusunda başarılı göstermedikleri iddia edildi!

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay döneminde ağırlıklı olarak bu yapılan şikayetlerde, istasyonda görevli bir kişinin valilikteki bazı üst düzey görevlilerle bağlantısı sayesinde konuların üstüne gidilmediği iddialarına kurum içinden bir yetkili adının verilmemesini isteyerek şunları söyledi: İlçe sağlık müdürlüklerinin asli görevleri elbette bellidir. Lakin görev yaptıkları ilçe sınırları içindeki sağlık birimlerinin hepsini denetlemeye yetkili değilseler dahi BAYRAK konusunda bir Türk Vatandaşı olarak müdahalelerini bir kez görüp duymayız.

KOCAELİ’DEKİ BAZI KURUMLARIN BAYRAK KANUNA ŞİKAYET EDİLMESİNE KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ’UN KAYITSIZ KALMADIĞI BİLİNİYOR

Kocaeli’ndeki görevine yeni başladığı dönemlerde Kocaeli Devlet Hastanesi’nde gönderde bulunan bir bayrağın renginin solup yıprandığını bildiren vatandaşın şikayetine hiç zaman kaybetmeden müdahale ederek, Kocaeli’ndeki tüm ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, il ve ilçe sağlık müdürlüklerine resmi yazı yolladığı biliniyor.

Bahse konu resmi yazıda vatandaşın sosyal medyada çektiği görüntünün hangi ilçeye ait olduğunun taraflarına bildirilmesi ve bayrak kanunu konusunda azami dikkat ve ehemmiyetin her kurum tarafından verilmesi istenmişti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YÜKSEL PEHLEVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLERİNE KONUYLA İLGİLİ UYARIDA BULUNACAK MI?

Pandeminin yoğunluğu devam ederken, bir yılı aşkındır ilimizde sağlık müdürlüğü makamında bulunan Dr. Yüksel Pehlevan’ın Türk Bayrağı Kanunu hakkında hem personelini uyarması hem de bu konudaki denetlemeleri ivedilikle ve devamlı olarak takip etmesini Kocaeli’ler talep etmektedir.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Resmî gazetede 24/9/83 tarihinde 18171 sayısıyla yayınlanan Türk Bayrağı Kanunu 12 maddeden oluşmaktadır.

Türk Bayrağı Kanuna muhalefet etmek suçtur. Ayrıca Türk Milleti’nin kutsiyeti sayılan her değer üstüne yapılan bilinçli ya da bilinçsiz her hata milletimizi derinden yaralamaktadır.

Türk Bayrağı Kanunu’nun 3. Maddesini paylaşırken, her Türk vatandaşının Türk Bayrağı Kanunu’nu okumasını dileriz.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun Numarası : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Bayrağın Şekli ve Yapımı
Madde 2 – Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı al bayraktır.
Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı yönetmelikte gösterilir. (1)
Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi
Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, yönetmelikte gösterilir. (1) (2)
Bayrağın Yarıya Çekilmesi
Madde 4 – Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Cumhurbaşkanlığınca ilan edilir. (3)

1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.  
Bayrağın Selamlanması
Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır. Bayrağın Örtülebileceği Yerler (1)
Madde 6 – Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve yönetmelikte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri yönetmelikte gösterilir. Yasaklar (2)
Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz(2)

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır. (2)
Cezalar
Madde 8 – (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.) Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. (3)
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.
Yönetmelik (4)
Madde 9 – Bu Kanunun ilgili maddelerinde yönetmelikte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte gösterilir Yürürlükten kaldırılan kanun:
Madde 10 – 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük
Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme
Madde 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” ve dördüncü fıkrasında yer alan “tüzüğe” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ “tüzüğe” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu maddenin başlığı “ Tüzük” iken“Yönetmelik” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde ve “bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde
çıkarılacak tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez.  
2893 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 2893 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
4409 -- 18/7/1999
5728 8 8/2/2008
KHK/680 3 6/1/2017
7072 3 8/3/2018
KHK/700 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

28 Kas 2021 - 18:01 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

Muhabir  Dr. Ersoy Kandemirgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Halk Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Halk Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Halk Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Halk Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kocaeli Markaları

Kocaeli Halk Gazetesi, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (541) 450 76 90
Reklam bilgi