KOÜ’deki haksızlık yargıya taşındı

KOÜ’de torpil iddiaları ve skandallar zinciri dur durak bilmeden devam ediyor. Yazılıdan 98 puan alan kişi sözlüden elenince soluğu mahkemede aldı. Kocaeli İdare Mahkemesi bakalım bu konuda ne karar verecek.

Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Üniversitesi’nde görevli olan memur olarak görev yapan ve görevde yükselme sınavlarında yazılıdan 98 puan alan E. Ç., sözlüde elenmesinden dolayı ilk önce KOÜ yönetimine itirazda bulundu. Ancak E.Ç., haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek konuyu Kocaeli İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Kocaeli İdare Mahkemesi’nin torpil iddiaları ile ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak ediliyor.

İDARİ İŞLEM İPTALİ DAVASI AÇILDI

KOÜ’de şeflik sınavı için sınava giren E.Ç.’nin avukatı Fedayi Okumuş, Kocaeli İdare Mahkemesi’ne başvurusunda, “Müvekkil hakkında gerekli tüm şartları taşımasına rağmen, mülakat sonrası düşük puan verilerek hak kaybına uğramasına neden olan ve davalı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tesis edilen 07.10. 2021 tarih ve E-82590366-622.03-121514 sayılı İdari İşlemin İptaline karar verilmesi talebinden ibarettir” dedi.

YAZILI SINAVDAN 98 MÜLAKATTAN 76 PUAN

Avukat Fedayi Okumuş, “Müvekkilim, davalı kurumda memur olarak çalışmaktadır. Şef kadrosuna atanabilmek için kurumun açtığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına girmiş ve 98 puan alarak başarılı olmuştur. 11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca şef adaylarına yönelik yapılan mülakat sonucunda kendisine mülakatta 76 puan verilerek hak kaybına uğratılmıştır” dedi.

OKUMUŞ, ‘ İTİRAZ REDDEDİLDİ’

Okumuş, “Müvekkil işbu kararlara karşı itirazda bulunmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumuna da başvuran müvekkilin işbu itirazları Kurumun 2021 / 13034-S.21.20932 sayı ve 13/09/2021 tarihli yazısı ile rektörlüğe gönderme kararı ile sonuçlanmıştır. Bunun üzerine davalı kurum tarafından 07.10.2021 tarih ve E-82590366-622.03-121514 sayılı işlem tesis edilerek müvekkilin itirazları reddedilmiştir. İşbu karar usul ve yasaya aykırıdır” diyerek başvuru dilekçesini verdi.

‘SINAVA CEP TELEFONU İLE GİRMEK YASAK DEĞİL Mİ?’

Müvekkilinin kurallara uyduğunu belirterek, “Kocaeli Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında sınav giriş belgelerinde yazılı sınav salonuna cep telefonu vb. gibi herhangi bir cihazla kesinlikle giriş yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olması sebebi ile müvekkil sınava bu şekilde kurallara uygun olarak katılmıştır. Fakat adaylar sınav salonuna cep telefonları ile giriş yapmışlardır ve sınav boyunca telefonları yanlarında bulunmuştur. Ayrıca yazılı sınav salonunda müvekkilin de içinde bulunduğu diğer adayları programlayacağım çalışır durumda bir saat bulunmamıştır” dedi.

‘SALONDA SAAT SORUNU YAŞANDI’

Okumuş, “ Müvekkil kurallara riayet ederek sınava girdiği için yanında saati öğrenebileceği herhangi bir cihaz da bulunmamıştır. Sınavın ilk yarısından sonra salondaki saat çalışır duruma getirilmiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen müvekkil 98 puan alarak başarılı olmuştur. Müvekkil kurumun iki yıldır yapmış olduğu görevde yükselme sınavlarına katılmış, şef adayları arasında en yüksek puanı almış fakat mülakatta elenmiştir. Kurumun yapmış olduğu bu sözlü sınavlarda adayların üzerindeki çanta telefon ne varsa her şeyi toplayarak mülakat salonuna adayları alıyorken yazılı sınavlarda aynı hassasiyeti göstermemesinin sebebi yazılı sınav puanlarının kurul için önem arz etmemesidir” dedi.

‘YAZILI DA BAŞARILI OLANLARIN % 80’İ KADROYA ALINMADI’

Ekte sunulan belgeden de anlaşılacağı üzere adayların % 80’i yazılı puanları yüksek olmasına rağmen elenmekte ve sözlü sınav puanına göre kadro hak edilmektedir. Yazılı sınav puanları neredeyse yok hükmünde sayılmaktadır. Aynı yönetmeliğe tabi olunan aynı sınıflar içinde olan memurlar farklı üniversitelerde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında tüm adaylara sözlü sınavda aynı puan vererek yazılı sınavlarına göre kadro verilmekte ve üniversiteler ve kurulları takdirlerini artık bu yönde kullanmaktadırlar. Müvekkilin 2019 yılında girmiş olduğu sınavda yazılı 66 puan alan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan bir şef adayı soru iptali yapılması sonrası +2 puan alarak mülakata girmeye hak kazanmış ve mülakat ile en yüksek puanı alarak kadroya hak kazanmıştır. Aynı sınava katılmış olan müvekkil 90 puan almasına rağmen mülakat ile kadroyu almaya hak kazanamamıştır.

‘HUKUKSAL HAKLARIMIZI KULLANIYORUZ’

Müvekkil 2021 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında 98 puan aldıktan sonra 28.06.2021 tarihinde sözlü sınava katılmış ve 76 puan almıştır. 12.07.2021 tarihinde müvekkil sözlü sınav sonucuna itirazda bulunmuştur. Davalı kurum tarafından 29.07.2021 tarihinde kayıtların incelendiği ve puanında bir değişiklik olmadığı müvekkile bildirilmiştir. Müvekkil bunun üzerine 28 gün sonra 26.08.2021 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumuna itirazen başvuruda bulunmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuru için ‘’Gönderme Kararı’’ alarak başvuruyu davalı kuruma göndermiştir. İşbu davalı kurum tarafından ombudsman sonrası yapılan başvuru dava açma süresini kestiğinden işbu davalı kuruma karşı süresi içerisinde davamızı açıyoruz. 

MÜLAKATTA SORULAN BAZI SORULAR

Müvekkil, mülakat salonuna girdiğinde geçen yıl yapmış olduğu itirazlar ve KDK başvurularının rahatsız etmiş olacağı düşüncesi ile bu şekilde muameleye maruz kalmıştır. Ayrıca sözlü sınavda müvekkili çelişkiye düşüren sorular şöyledir:

-Harcırah kanunu ile alakalı görevi icabı gideceği yolu taksi ile giden görevlinin taksi ücretinin ödenip ödenemeyeceği:

 Kanun bununla ilgili şunu söylüyordu: Harcırah hesabında esas tutulacak yol: Madde 6 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/3 md.) Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur. Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır. 

Kanun maddesi bu şekilde olduğu için müvekkil de bu şekilde izah etmiştir. Soruyu soran jüri üyesi cevap sonrası taksi ücreti ödenir diyerek müvekkilin cevabını yanlış kabul etmiştir. Jüri üyesi olan Personel Daire Başkanının sormuş olduğu görevlendirme konulu soru da kurul tarafından eksik yöneltildiği için müvekkilin cevabı yanlış bulunmuştur. Soruda yurtiçi ya da dışı olduğu belirtilmediği için yurtiçi görevlendirmelere göre cevap vermiştir. Ayrıca jüri üyeleri verilen cevaplar sonrası puanlama yapmak yerine müvekkile cevabının yanlış ya da doğru olduğunu yahut kendilerince yanlış ise doğru cevabı söyleyerek müvekkilin mülakatının da olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur.

BEBEK DOSTU ÜNİTESİ SORUSU YÖNELTİLMİŞ

Müvekkilin kadrosu döner sermaye işletme müdürlüğünde olmasına rağmen hastanede hiç çalışmamıştır. Rektörlüğe bağlı Yüksekokullarda görev almıştır. Hastane ile alakalı sorulan sorularda kalite kontrol birimi ile alakalı müvekkil bildiğim kadarı ile izah etmiştir. Fakat hastanede yeni yapılmış olan bebek dostu ünite ile alakalı bir soru yöneltildiğinde müvekkil hastanede hiç çalışmadığı için bu soruya cevap verememiştir. Bu soru hem müvekkilin alakalı değildir hem tüm üniversiteyi kapsayacak bir durum değildir. Yalnızca hastanede çalışanların cevap verebileceği bir sorudur. 

GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA GÖREV YAPIYOR

2021 yazılı sınavında tüm şeflik kadrolarında mülakata katılan toplamda 10 aday mevcuttur. 96 alan bir aday ve 98 puan alan müvekkil, mülakatta tüm adayların sözlü puanlarının en düşüğünü almıştır. Müvekkil ve diğer aday üniversitenin yazılı sınavında en başarılı adaylarken mülakatta nasıl bir puanlamaya tabi tutulduğunu ya da adayların hepsinin nasıl en yüksek puan alanları geçtiğini bilmemektedir. Müvekkilin kadrosu döner sermaye kadrosunda bulunmakla birlikte ailevi sebeplerinin uygun olmaması ve eşinin bipolar bozukluk tedavisi görmesi sebebi ile hastanede çalışamamaktadır. Müvekkil yapılan görevlendirme ile Gölcük Meslek Yüksekokulunda görev yapmaktadır. Müvekkil bu sebep ile kadronun kendisine layık görülmeyerek ayrımcılığa maruz kaldığını ve hastane yönetiminde olan personellere bu görevin verildiğini düşünmektedir. Müvekkil aylarca çalışmış, emek vermiş, her seferinde de elenmiştir. 

‘FARKLI UYGULAMALAR EŞİTLİĞE AYKIRIDIR’

Birçok üniversitenin yazılı sınav sonrası ilgili mevzuatı gereğince gerçekleştirilen sözlü sınavda katılan tüm adaylara istisnasız 100 tam puan vermek sureti ile yazılıda en yüksek puanı alan adayların haklarının yenilmediği bir görevde yükselme sınavı süreci yürütürken; davalı kurumun en yüksek yazılı puan alan adayları eleyerek en düşük puanlılara kadro vermektedir. Aynı yönetmeliğe tabi, aynı sınıflarda memurlar için yapılan sınavlarda farklı uygulamaların olması da ayrıca eşitliğe aykırıdır.

‘KADROLAR NASIL DAĞTILIYOR?’

Davalı kurumda aynı yazılı sınavın uygulandığı aynı mülakatlara girilen şeflik için geçen yıl 66 alan bir aday şef olmaya hak kazanabiliyor ise, müvekkilin bu yıl yazılı sınavda 98 puanla mülakatla elenmesi liyakatin olmadığının, kadroları yalnız sözlü yaptıkları mülakatlardaki inisiyatifleri ve keyfiyetleri ile dağıtıyor olduklarının göstergesidir. Bu durum bireyselliğin ötesinde toplumsal etki yaratan bir durumdur. Bu yapılan dengesiz ve orantısız uygulamalar YÖK e bağlı çalışan müvekkil dahil, idari kadroların eşit bir şekilde muamele görmediğinin ve önemsenmediğinin göstergesidir. 

‘NEDEN SADECE SÖZLÜ SINAV ESAS ALINIYOR?’

Müvekkilin yapmış olduğu sözlü sınav itirazlarında gerekçeli açıklamalar yapılmayarak yalnız mülakatınız gözden geçirilmiş ve puanlamanızda bir değişiklik olmamıştır cevabı verilmektedir. Sözlü sınav, denetimi neredeyse imkânsız olan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren objektiflikten en uzak sınav şeklidir. Yazılı sınava girerek mesleki yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin ayrıca bir de sözlü sınava tabi tutulması ve sadece sözlü sınav sonucunun esas alınarak görevde yükseleceklerin tespit edilmesi, en ehil kişinin belirlenmesi amacı taşıyan yazılı sınavların bertaraf edilmesi anlamını taşımaktadır. Bu durum kişilerin yazılı sınavdan aldıkları puanların önemini yitirerek, tamamen sözlü sınava dayalı bir eleme sistemini ortaya çıkarmaktadır. Yani yazılı sınav sonucu tamamen devre dışı bırakılarak, sözlü sınav komisyonunun takdir ettiği puanlar üzerinden görevlendirmeler yapılacaktır. Tamamen kişiye özel uygulamalara yol açan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan ve sonuçlarından anlaşılabilmektedir. Kurumca yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile soru iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir. İdareye tanınan takdir yetkisinin keyfi, mutlak ve sınırsız bir yetki olduğunun kabulü bir hukuk devletinde mümkün değildir. Şüphesiz ki idare, kendisine tanınan takdir yetkisini kullanırken kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmek, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun hareket etmek zorundadır. Dava konusu işlem bakımından da, idarenin takdir yetkisini bu ilkeler doğrultusunda kullanıp kullanmadığı, adaylar arasında tarafsız kalıp kalmadığı, kariyer ve liyakat ilkelerini esas alıp almadığı ve eşitlik ilkesine uyup uymadığının tartışılması gerekmektedir. Bu yüzdendir ki idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Nitekim müvekkilin yazılı sınavdan aldığı yüksek puan göz önüne alındığında ve sözlü sınav puanı ile kıyaslandığında, idarenin bu yetkisini sınırsızca ve hakkaniyete aykırı olarak kullandığı anlaşılacaktır.

‘HAK KAYBI NEDENİYLE İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİ İSTİYORUZ’

Müvekkilin girmiş olduğu mülakatın merkez yada döner sermaye teşkilatı diye ayrım yapılmadan aynı soruların sorulduğu yazılı sınava girdiği ve aynı mülakata tabi tutulduğu müvekkil dahil 10 adet şef adaylarını verilen mülakat puanları ile değerlendirilmesini talep ediyoruz. 2020 de 66 alan bir adayın dahi şef olabildiği fakat 90 alan müvekkilin şef olamadığı, 2021 de 98 almışken en düşük mülakat puanı verilen müvekkilin mülakatlarının değerlendirildiği puanlama sistemine ilişkin tutanakların davalı idareden istenilmesini talep ederiz.

Yukarıda anlattığımız sebeplerden ötürü; müvekkil hakkında gerekli tüm şartları taşımasına rağmen, mülakat sonrası düşük puan verilerek hak kaybına uğramasına neden olan ve davalı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tesis edilen 07.10.2021 tarih ve E82590366-622.03-121514 sayılı idari işlemin iptaline karar verilmesi talepli işbu davayı açmamız hâsıl olmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda ifade ettiğimiz nedenler ile; Müvekkil hakkında gerekli tüm şartları taşımasına rağmen, mülakat sonrası düşük puan verilerek hak kaybına uğramasına neden olan ve davalı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tesis edilen 07.10.2021 tarih ve E-82590366-622.03-121514 sayılı İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE, yargılama ve vekalet ücreti masraflarının davalı kurum üzerinde bırakılmasına, lehimize vekalet ücreti hükmedilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

 

11 Ara 2021 - 10:24 Kocaeli/ İzmit- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Halk Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Halk Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Halk Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Halk Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

09

Gönlümüzün Şefi - Sen bizim gönlümüzün şefisin boşver diyorum

Hayır ben o üniversitenin şefi olucam diyo, Allahım adaleti büyük bırak diyorum tecellisini gözümle görücem diyo, kaybedersen üzülürsün bak diyorum rektörlüğün dibime dinamit döşer patlatırım diyo :))) jüri ikna kabiliyetini bilmem de hakim ikna kabiliyetini sakın küçümsemeyin üzülürsünüz haa birde ben anında tecelli ettireyim o iş kolay diyorum sen karışma diyor :))) hadi bakalım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 19:09
07

Mülakat - Yüksekokullarda çalışanlara verilmez o kadrolar yukarda rektörlük tarafında yada yazıldığı gibi hastanede çalışması lazım. 66 lığı da şef yapmak iyiymiş tebrik etmeli o şanslı adayı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 14:04
05

İzmit Li - Zaten sınava giren memur bir tuhaf Gölcük meslek yüksek okulunda çalıştığını söylüyor hastane kadrosunda ki Şeflik sınavına muracat yapıyor tabii ki sana hastane kadrosunda ki SORULAR sorulacak, alımı hastane kadrosunda yapılıyo bu neye benziyor şoför alınacak olan bir kuruma ağçı müracat ediyor,bana motor nerede olduğunu sordular diye haykırıyor, Turşu nasıl yapılır diye tabi sormayacaklar sana

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Aralık 21:46
04

Kocaeli - kocaeli üvertedesi hülagü fehttulha gülen doktoru oglu torpil oldugu ordan belli

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 13 Aralık 09:40
03

Kış Kaçıran - Üniversitenin cıkkı çıkmış. Torpilli cemaatleşme yapısı kamuoyu önündeyken niye işlemler yapılmaz. Allah'ın adaleti çarparsa tutunacak dal değil bataklık bile bulamazsınız. Hülagü hiç şansın yok kraliçenle ikiniz uzaya değil fizana kaçacaksınız.Şaire sormuşlar niye siyah giyindin, beyazlar çoktan gökyüzünde demiş.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 12 Aralık 00:11
08

Gol Olmuş - @Kış Kaçıran 03 nolu yoruma cevabı: Sağ gösterip sol vuran bir yönetim anlayışı mı var diyelim o zaman

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 15:20
06

İzmit li - @Kış Kaçıran 03 nolu yoruma cevabı: Bu şikayette bulunan kız bu arada kapalı AK partili yani demekki cemaateşme olmuyor o yüzden bilmeden yanlış yorumlar yapmayın, nereye eleman alınacaksa alınacak olan işin konusu sorulur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Aralık 21:48
02

Adalet - Ya bu kişinin kadrosu nerde hastanede ne işi var meslek yüksek okulunda torbillemi geçti acaba daha önce oraya veya sorunlu olduğu için sürüldümü. Yani haber yapılıyor ama habgi seflik sınabçbına girip hastanede deki seflik sınavına nasıl meslek yüksek okulu dan giriyorsun derler adama.. ahh ahh adeletsizlik yaptıranlar zamanı gelince adalet istiyorlar

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 11 Aralık 12:42
10

Adalet - @Adalet 02 nolu yoruma cevabı: Üç tane şeflik kadrosu açılıyor yüz tane memur başvuruyor, hepsinin kadrosu farklı yerde zaten, içi boş ve haber okunmadan yapılan bir yorum olmuş ayrıca bu bayan bül bül gibi şakırken diğer bayanın mülakatta dili tutulmuş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 17:30
01

İzmi̇tli̇_ - Kocaeli Üniversitesi iddia o dur ki Ülkenin en Adaletsiz yönetimi sergilenen kurumların başında gelen Kurumlardan sadece bir tanesidir. Bu Adaletsizliklere şahit olan binler vardır. Liyakat 0 kalbur üstü Atamalar 100.....!

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 11 Aralık 12:19

Kocaeli Markaları

Kocaeli Halk Gazetesi, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (541) 450 76 90
Reklam bilgi