HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI İYİ YÖNETİLMİYOR MU?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vaka sayısı dört kat arttı açıklamasına rağmen kendisinin başını çekiştiği il hıfzı sıhha kurulunun toplu taşıma araçlarının öncelikle işe giriş ve çıkış saatleri olmak üzere günün yoğun saatleriyle ilgili önlem aldığını ne gören ve ne duyan!

Dr. Ersoy Kandemir
Dr. Ersoy Kandemir Tüm Haberleri

HALK SAĞLIĞI BAŞKANI VE YARDIMCILARI

İl valisinin yaptığı açıklama bazılarına göre başarısızlığı kabul anlamı taşımaktadır. Kocaeli İl Sağlık Müdürüne bağlı olan Halk Sağlığı birimine Uzm.Dr.Mürsel Durmaz başkanlık, pratisyen hekimler İrfan Kaynar ve İnci Sobi Yavaş başkan yardımcılığı yapmaktadır.

ESKİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM.DR MÜRSEL DURMAZ

Halk Sağlığı Başkanlığı yapan çocuk doktoru uzmanı Mürsel Durmaz’ın il sağlık müdürlüğü yaptığı dönemde Kocaeli halkının sağlığını ilgilendiren ambulans ihanesindeki usülsüzlerde de sıkça eleştirdiğini biliniyor. O dönemdeki yardımcılarından Dr. Pınar Özkır Sönmez ve Vedat Tortumluoğlu gibi isimlerin başarısızlıklarını ve hatalarını göremediği , bazende hatalara sustuğu söylenen Mürsel Durmaz’ın Şenol Ergüney’in baskılarına rağmen bulunduğu makamda göreve halk sağlığı başkanı olarak başladığı tarihlerde dünyada ve Türkiye’de Covid-19 pandemisi yoktu.

BAŞKAN YARDIMCISI DR. İNCİ SOBİ KİM?

İlimize Diyarbakır’dan gelen vali Hüseyin Aksoy’la aynı dönemlerde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nde göreve başlayan İnci Sobi’nin halkın sağlığıyla ilgili ciddi konularla ilgilenmekten çok valilik ve sağlık müdürlüğü arasındaki koordinasyon, bir nevi vali ve yardımcıları, aileleriyle ilgili sağlık koçu gibi çalıştığı iddiaları duyulmaktadır. Kocaeli Halk Gazetesi olarak Covid-19 pandemisinin yönetiminde en önemli birimin Halk Sağlığı Başkanlığı olduğunu düşündüğümüzü gazetemizdeki yazılarda en başından beri dile getiriyoruz.

Vali Hüseyin Aksoy’un eşi öğretmen Hülya Aksoy’un KSEPT projesinde birlikte çalıştıkları biliniyordu. Sobi’nin eşinin de devlet memuru olduğu ancak nerede görev yaptığı öğrenilemedi. Vali Yardımcısı Dursun Balaban ile sık görüşen bir kişi olduğu, Vali Aksoy döneminden beri korunup kollandığı iddiaları bir tarafa dursun Kocaeli Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı 7 uzman çalışmaktadır.

BAŞKAN YARDIMCISI DR.İRFAN KAYNAR

Uzun yıllar Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisi hekimliği yaptıktan sonra aile hekimliği yapan İrfan Kaynar sakin ve saygılı bir hekim olarak tanınıyor. İdarecilik görevine geldiği günden beri çalışkanlığıyla tanınan İrfan Kaynar’ın Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı olmasının büyük bir avantaj olmasına rağmen kurumdaki diğer aksaklıklardan dolayı kendisine aşırı iş yükü bindiği iddialar arasındadır.

AİLE HEKİMLİĞİ İL DIŞI KURASI KAÇ KERE AÇILDI!

Son yıllarda il dışı aile hekimliği (kurum dışı) kurasının açılmadığı iddialarının Halk Sağlığı Başkanlığına iletilmesi üzerine geçtiğimiz aylarda kurumun bu kurayı açtığı öğrenildi.

Pandemi süresince Aile Hekimlerinin günlük hasta sayılarının yüzlere ulaştığı bazı birimlerde Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı uzman Zeynel Çoraklı’nın yıllarca İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığı, sistemi çok iyi tanıyıp bilmesine rağmen bu mevzularda ne yaptığının incelenmesi gerektiğinin altını çizen hekimlerimiz vardır.


TOPLUM SAĞLIĞI VE GÖÇ SAĞLIĞI BİRİMİ SORUMLUSU DA ELEŞTİRİLİYOR!

Uzman Bilal Bilmez’in görevlerinin belki de Pandemi açısından en önemli görevlerden olduğu söylenebilir. Bu görevler;
Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri ile ilgili işlemler,
Adli tabiplik defin ruhsatı hizmetleri ile ilgili işlemler,
Toplu yaşam yerleri(Cezaevleri, sosyal hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları vb.) ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sunulan Sağlık Hizmetleri ile ilgili işlemler,
Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından sunulan hizmetler ile ilgili işlemler,
Mobil sağlık hizmetleri ile ilgili işlemler,
Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu ve işbirliği sağlamak,
Yürütülen programlar için gereken materyallerin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
Göç sağlığı hizmetleri ile ilgili işlemler,
Halk sağlığının geliştirilmesine yönelik düzenlenecek halk eğitimleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik hizmet içi eğitimler ile ilgili işlemler,
SEAB Protokolü ile ilgili işlemler
Olarak belirtilirken bu kadar önemli görevlere bir uzmanın bırakılması da hata olarak görülmektedir. Görev alanlarına bakılırsa bu birimin pandemide ne düzeyde başarı gösterdiğini halkımızın takdirine bırakıyorum.

İlimizde 60.000’e yakın göçmenin, 2 milyon nüfusun, ağır sanayi dahil birçok OSB’nin bulunduğu, Kandıra ve Gebze’deki cezaevleri, 12 ilçenin bulunduğu Kocaeli’de bir uzmanın görevlendirilmesi idarecilerin olaylara bakış açılarının, vizyonlarının darlığı olarak değerlendiriliyor.

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK BİRİMİ

Bu biriminde başında bir uzman var. Uzman denilince doktor manasındaki uzman değil. Merziye Kasap Portakal adlı uzman Şenol Ergüney döneminden beri il sağlık müdürlüğünde çalışmaktadır. Kendisine bugün istatistik birimi verilmesine rağmen kendisinin bilindiği kadarıyla istatistik biriminden mezun olmadığı söylenmektedir.

Sağlık Bakanı’nın zamanında Şenol Ergüney’in verdiği yanlış bilgilerle zor durumda kaldığı olayda payı var mı bilinmiyor?

Şuana kadar istatistikleri nasıl tuttuğunun, değerlendirdiklerinin basınla bilgi paylaşımı yapmadıkları için değerlendirilememesine rağmen Kocaeli Halk Gazetesi olarak İlçe sağlık müdürlükleriyle ilgili geçtiğimiz aylardan beri ulaştığımız günlük COVID-19 testi için başvuran sayılarının Başiskele Gebze gibi İlçe Müdürlükleri tarafından zaman zaman girilemediğini biliyoruz.

BULAŞICI HASTALIKLARI BİRİMİ UZMANI EBRU ÇALIŞKAN!

Bu birimin görevleri:

İlimizde Genişletilmiş Bağışıklama Programı Hizmetlerinin yürütülmesinin sağlaması işlemleri (Bebek, Çocukluk, Erişkin ve Gebe Aşı Uygulamaları ve Uygulama Hızlarının İzlenmesi),
Risk grubu, özellikli gruplar, okul aşılamaları, aşı kampanyaları ile Bağışıklığın en üst düzeye getirilme çalışmaları,
Aşı uygulamaları sonrası meydana gelen istenmeyen olguları düzenli olarak izlemek, analiz etmek ve yorumlayarak aşılama programının iyileştirilmesi işlemleri,
Aşı İmhaları Değerlendirme Komisyon işlemleri,
Hatalı Aşı Kayıtlarının Düzeltilmesi işlemleri,
Aşı Redleri, Eksik Aşılı Bebek-Çocuk Aşı Tamamlama işlemleri,
Aşı Tedarik ve Dağıtım işlemleri,
Isı Takiplerinin İzlenmesi işlemleri,
Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sisteminin Kontrolü ve Sürveyansı işlemleri,
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı ve Olası Vaka Tanımlanması işlemleri,
Tüberküloz Aktif Sürveyansı işlemleri,
DGT (Doğrudan Gözetimli tedavi) işlemleri,
Erken Uyarı Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi işlemleri,
Fuhuşla Mücadele Komisyonu işlemleri,
HIV Hastalığı Takip işlemleri,
Sıtma Hastalığı Sürveyansı işlemleri,
Numune Kabulü ve Kargolama işlemleri,
Eğitim İşleri,
Aylık İstatistik ve Sunumlar,
Kurum ve Kuruluşlar Arası Koordinasyon ve Yazışma işlemleri

Kocaeli’de fuhuşla mücadele komisyonu işlemleri ve HIV oranları hakkında Sağlık Müdürlüğü’nün pek kamuoyuyla bilgi paylaşımı yaptığının görülmediği söylenmektedir.

Aşı sonrası işlemeleri istemeyen etkiler açısından ilimizde Sinovac, Biontech aşıları yapılan on binlerce insanda Kocaeli’de basında yer alan onlarca habere rağmen bu birim ne yaptı?

Bu birimin görev sorumluluk ve yetki alanlarının geniş olmasına rağmen ebe olduğu bilinen bir uzmanla ne derece başarılı olduğu konusunda yorumu halkımıza bırakıyoruz.


Çevre Sağlığı Birimi-Çalışan Sağlığı Birimi-Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

Bu birimin görev alanları fazlalığı diğer birimlerden farklı olmayıp tek uzman Fuat Akagündüz’ün sorumluluğuna bırakılmış.

Kocaeli’de hala AMATEM ve ÇAMATEM’in 2021’de %80’ninin bitmesine rağmen tamamlanamadığı biliniyor.

İldeki bonzai, metamfetamin ve bazı sentetik kanabinoid bağımlısı sayısının ciddi düzeylerde olduğu ve bu oranında Kocaeli halkından gizlendiği iddialar arasındadır.


BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KANSER BİRİMLERİ

Bu iki birimin Pandemi sürecinde diğer birimlere göre görev alanları farklı olup başlarında iki hekimin bulunduğu, bir hekimin yıllarca bulaşıcı hastalıklar birimine bakarken Şenol Ergüney’in yanlış yönetim politikaları yüzünden bu birime verildiği, Pandemi gibi bir süreçte yıllarca bulaşıcı hastalıklar şubesini yöneten Dr. Mehmet Yılmaz’ın bulaşıcı olmayan hastalıklar birimine baktığı öğrenildi.

Kanser biriminin başında bulunan Dr. Merve Aslan’ında yıllardır idarecilik yaptığı birimde ilimizde görülen kanser insidansları incelenirse başarı oranı görülecektir.

20 Oca 2022 - 21:39 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Dr. Ersoy Kandemirgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Halk Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Halk Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Halk Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Halk Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

03

A.h - Yeterince araştırma yapılmadan kaleme alınmış bir yazı gibi geldi bana maalesef.. İldişi kuralarını takip ettiğim için biliyorum ki Kocaeli ili özellikle son iki yılda İllerarasi tüm kuralara talepte bulunmuştur . Bu kuralarda Kocaeli İline kac atamanın yapıldığı sorulmuş olsaydı belgeleriyle cevaplarlardi diye düşünüyorum .. Tercih eden yoksa orası ayrı bir konu..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 17:19
01

Dilek - Pandemi sürecinde hiç bir sağlıkçının bu şekilde haber yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Emin olun siz yatarken onların bir çoğu uykusuz geceler geçirdi. Ben yakından şahidim bir kaç küçumsediğiniz isim pandemi de olağan üstü caba sarfetmiştir. Doktor olunca yöneticilik vasfı doğuştan yüklenmiyor :) o yüzden diğer kutsal meslekleri küçümsemeyin...

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 20:40
02

Harun - @Dilek 01 nolu yoruma cevabı: Yorumunuza bakınca nasıl algı yönetimi yapmaya yönelik diye düşündürüyor.

Pandemi sürecinde çalışmıyor denmemiş Kocaeli’de belli konularda verilere dayanarak başarısızlık vurgulanmış. Kocaeli Sağlık Müdürlüğü’nde torpillilere cemaatçilere işbilmezlere yıllardır göz yumulmuş, siyaset hamaset güdülmüş, amirim müdürüm çekenler kendini NBA smaççısı zannetmiş belliki, yalnız Allah’ın sopası yok, bu devlet memurlarının resimleri internette hergün durunca rahatsızlık vermiyorda habere konu olunca mı sıkıntı veriyor!

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 22 Ocak 11:42

Kocaeli Markaları

Kocaeli Halk Gazetesi, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (541) 450 76 90
Reklam bilgi