Cefa Vinç
Cefa Vinç
Çevre Haber Girişi: 08.06.2022 - 17:12, Güncelleme: 08.06.2022 - 17:12

Kocaeli'de ki 3 firmaya bakanlıktan iş yasağı

 

Kocaeli'de ki 3 firmaya bakanlıktan iş yasağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Kocaeli'de faaliyet gösteren 3 firmanın iş yapması yasaklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre Kocaeli’de faaliyet gösteren 3 firmanın iş yapması yasaklandı. Resmi Gazetedeki yapılan açıklama SRK Yapı Denetim Ltd. Şti., YDİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve BRN Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında aşağıdaki açıklamalara yer verildi. SRK Yapı Denetim Ltd. Şti. SRK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, Derince İlçesi, 19J3A pafta, 1430 ada, 1 parsel üzerindeki 1291497 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2333 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, SRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Zehra VAROL (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91264) ve Cihan Nur ALPAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25534, Oda Sicil No: 40167) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802644 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. YDİ Yapı Denetim Ltd. Şti. YDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit İlçesi, G23B19C1A-B pafta, 298 ada, 6 parsel üzerindeki 1501964 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2859 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip YDİ Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, YDİ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Kadir Can BENZER (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 123211) ve Umut ERKUN’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105249) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802492 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. BRN Yapı Denetim Ltd. Şti. BRN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, Gebze İlçesi, G22B24A4A pafta, 1227 ada, 9 parsel üzerindeki 1532551 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2787 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BRN Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BRN Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Orkun ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 113184) ve Ayşe YILDIZ ÇETİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32583, Oda Sicil No: 35550) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802474 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Kocaeli'de faaliyet gösteren 3 firmanın iş yapması yasaklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan karara göre Kocaeli’de faaliyet gösteren 3 firmanın iş yapması yasaklandı.

Resmi Gazetedeki yapılan açıklama

SRK Yapı Denetim Ltd. Şti., YDİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve BRN Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında aşağıdaki açıklamalara yer verildi.

SRK Yapı Denetim Ltd. Şti.

SRK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, Derince İlçesi, 19J3A pafta, 1430 ada, 1 parsel üzerindeki 1291497 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2333 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, SRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Zehra VAROL (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91264) ve Cihan Nur ALPAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25534, Oda Sicil No: 40167) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802644 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

YDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.

YDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit İlçesi, G23B19C1A-B pafta, 298 ada, 6 parsel üzerindeki 1501964 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2859 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip YDİ Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, YDİ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Kadir Can BENZER (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 123211) ve Umut ERKUN’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105249) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802492 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

BRN Yapı Denetim Ltd. Şti.

BRN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, Gebze İlçesi, G22B24A4A pafta, 1227 ada, 9 parsel üzerindeki 1532551 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2787 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BRN Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BRN Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Orkun ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 113184) ve Ayşe YILDIZ ÇETİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32583, Oda Sicil No: 35550) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802474 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kocaelihalkgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.