Cefa Vinç
Cefa Vinç
Gürkan Uysal
Köşe Yazarı
Gürkan Uysal
 

Türkiye’nin ‘Cosa Nostra’sı

“Cosa Nostra” yeryüzündeki ilk ve esas mafya organizasyonudur. İtalya’daki Basilicata, Campania, Sicilya, Puglia ve Calabria’daki suç örgütlerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş ve 19. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar özellikle Sicilyalı grupların ve büyük ailelerin liderliğinde etkin olup dünya çapında faaliyetler yürütmüşlerdir. “Cosa Nostra” ifadesi Türkçede “bizim işimiz” veya “davamız” anlamına gelmektedir. Birbirleriyle işbirliği olan her aile ittifakının başında, aileler üstü bir saygınlık ve otorite sahibi olan ve Baba anlamına gelen Padrino bulunmaktaydı. En yaşlı ve tecrübe sahibi olan ve idare etme konusunda rüştünü ispatlamış kişi Padrino oluyordu. Padrino yani Baba olmak isteyen adaylar, bazı dönemlerde kendilerine ait özel silahlı gruplarıyla birlikte rakiplerini ortadan kaldırarak yönetimi ele almışlardır. Padrinoların her biri Sicilya'da ve İtalya'nın diğer bölgelerinde yönettikleri aileler içinden bir tanesini diğer ailelere liderlik yapması için bir Lider Aile tayin ederdi. Buna Capofamiglia denirdi. Padrino'ya bağlı olan her aile ticaretin yoğun olduğu bölgelerdeki suç unsurlarını kendilerine bağlamaları için Şef anlamına gelen bir Caporegime tayin ediyordu. Her Caporegime unvanlı şahsın yanında Asker anlamına gelen Soldato adlı bir yardımcısı ve silahlı unsurları vardı. Caporegime unvanlı silahlı unsur liderleri, içlerinden birini lider seçiyordu. Bu şahsa Şeflerin Şefi anlamına gelen Capo di tutti Capi denmekteydi. Caporegimeler suça bizzat karışmazlar ve işlerini Soldatoları aracılığı ile idare ederdi. Ayrıca her Padrino, kendisine bağlı olan her aileye Müşavir anlamına gelen birer Consigliere tayin etmekteydi. Consigliere unvanlı bu şahısların görevi Padrino'ya bilgi vermek ve bağlı olduğu aileye yardımcı olmaktır. (Kaynak; Vikipedi) Türkiye’nin Cosa Nostra’sı Türkiye’de de uzun yıllardır son derece disiplinli hiyerarşik yapıya sahip bir organize suç örgütü faaliyet göstermektedir. Bu organize suç örgütü, tıpkı Cosa Nostra gibi Ceza Kanunu’nda yazan hemen her suçu işlemekte ama öte yandan siyasette, bürokraside ve yargıda menfaat temin etme ve/veya korkutma yoluyla söz geçirdiği kişiler sayesinde hem faaliyetlerini kamu imkanlarını kullanarak gerçekleştirmekte hem de kamu gücüyle üyelerine koruma sağlamaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren bu organize suç örgütü, kendilerine sağladıkları konfor alanı sayesinde uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, öldürme, haraç, yağma (gasp, mala çökme), hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, işkence, rüşvet, irtikap, yargıyı etkileme, borsada ve genel olarak para piyasalarında manipülasyon yapma, dolandırıcılıki cebir, tehdit vb. gibi Türk Ceza Kanunu’nda yazan hemen her suçu pervasızca işlemekte ve bürokrasi ve yargı üzerinde oluşturdukları menfaat ve/veya korku atmosferi sayesinde kendi haklarında adli soruşturma açılmasına mani olmaktadır. Hatta bu organize suç örgütü, bürokrasi ve yargı üzerinde oluşturduğu korku atmosferi sayesinde kendi işlediği suçların ört bas edilmesini sağlamaktadır. Türk Cosa Nostrasını yönetenler de tıpkı Sicilyalı rol modelleri gibi suça bizzat karışmamakta ve işlerini Soldatoları aracılığı ile görmektedirler. Davamız Tüm zamanların en iyi filmleri arasında sayılan The Godfather (Baba) filminin çekilmesi aşamasında, Cosa Nostra’nın başındaki isim olan Joe Colombo filmin çekilmesini engellemek için filmin yapımcısı Albert S. Ruddy’ye (Al Ruddy) ciddi baskılar yapar. Ancak sonunda Al Ruddy filmin çekilmesi konusunda Joe Colombo’yu ikna eder. Joe Colombo’nun filmin çekilmesine izin vermek için tek bir şartı vardır; filmin içinde “Cosa Nostra” ve “Mafya” kelimeleri asla yer almayacaktır. “Cosa Nostra” kelimesi her ne kadar “Davamız” anlamına gelse de Joe Colombo başta olmak üzere tüm Cosa Nostra ailesi “Davamız” ifadesini ulu orta kullanmamaya ve hatta bu ifadenin başkaları tarafından da kullanılmamasına özen göstermektedir. Türkiye’nin Cosa Nostra’sı ise bu konuda prototipinden ayrılmaktadır. Türkiye’nin Cosa Nostra’sının tepeden tırnağa tüm üyelerinin “Davamız” ve/veya bu anlama gelen ifadeleri üstelik bu ifadeye büyük bir kutsiyet atfederek son derece ulu orta kullandıkları görülmektedir. Yeryüzündeki hiçbir güçlü ülke Cosa Nostra ve emsali organize suç örgütlerinin oyuncağı haline gelemez. Böyle bir durum ülkeleri zayıflatır o ülkelerin halklarını da fakirleştirip köleleştirir. Türkiye’nin zayıflıktan Türk milletinin de fakirlikten korunabilmesi için Türkiye’nin organize suç örgütlerinin hakim yapısından korunması ve kurtarılması gerekmektedir. Türkiye bundan birkaç yıl önce benzeri bir organize suç örgütünden kurtulmuştu, inşallah en kısa sürede Türk tipi Cosa Nostra’dan da kurtuluruz.
Ekleme Tarihi: 21 Haziran 2022 - Salı

Türkiye’nin ‘Cosa Nostra’sı

Cosa Nostra” yeryüzündeki ilk ve esas mafya organizasyonudur. İtalya’daki Basilicata, Campania, Sicilya, Puglia ve Calabria’daki suç örgütlerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş ve 19. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar özellikle Sicilyalı grupların ve büyük ailelerin liderliğinde etkin olup dünya çapında faaliyetler yürütmüşlerdir. “Cosa Nostra” ifadesi Türkçede “bizim işimiz” veya “davamız” anlamına gelmektedir.

Birbirleriyle işbirliği olan her aile ittifakının başında, aileler üstü bir saygınlık ve otorite sahibi olan ve Baba anlamına gelen Padrino bulunmaktaydı. En yaşlı ve tecrübe sahibi olan ve idare etme konusunda rüştünü ispatlamış kişi Padrino oluyordu. Padrino yani Baba olmak isteyen adaylar, bazı dönemlerde kendilerine ait özel silahlı gruplarıyla birlikte rakiplerini ortadan kaldırarak yönetimi ele almışlardır. Padrinoların her biri Sicilya'da ve İtalya'nın diğer bölgelerinde yönettikleri aileler içinden bir tanesini diğer ailelere liderlik yapması için bir Lider Aile tayin ederdi. Buna Capofamiglia denirdi. Padrino'ya bağlı olan her aile ticaretin yoğun olduğu bölgelerdeki suç unsurlarını kendilerine bağlamaları için Şef anlamına gelen bir Caporegime tayin ediyordu. Her Caporegime unvanlı şahsın yanında Asker anlamına gelen Soldato adlı bir yardımcısı ve silahlı unsurları vardı. Caporegime unvanlı silahlı unsur liderleri, içlerinden birini lider seçiyordu. Bu şahsa Şeflerin Şefi anlamına gelen Capo di tutti Capi denmekteydi.

Caporegimeler suça bizzat karışmazlar ve işlerini Soldatoları aracılığı ile idare ederdi.

Ayrıca her Padrino, kendisine bağlı olan her aileye Müşavir anlamına gelen birer Consigliere tayin etmekteydi. Consigliere unvanlı bu şahısların görevi Padrino'ya bilgi vermek ve bağlı olduğu aileye yardımcı olmaktır. (Kaynak; Vikipedi)

Türkiye’nin Cosa Nostra’sı

Türkiye’de de uzun yıllardır son derece disiplinli hiyerarşik yapıya sahip bir organize suç örgütü faaliyet göstermektedir. Bu organize suç örgütü, tıpkı Cosa Nostra gibi Ceza Kanunu’nda yazan hemen her suçu işlemekte ama öte yandan siyasette, bürokraside ve yargıda menfaat temin etme ve/veya korkutma yoluyla söz geçirdiği kişiler sayesinde hem faaliyetlerini kamu imkanlarını kullanarak gerçekleştirmekte hem de kamu gücüyle üyelerine koruma sağlamaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren bu organize suç örgütü, kendilerine sağladıkları konfor alanı sayesinde uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, öldürme, haraç, yağma (gasp, mala çökme), hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, işkence, rüşvet, irtikap, yargıyı etkileme, borsada ve genel olarak para piyasalarında manipülasyon yapma, dolandırıcılıki cebir, tehdit vb. gibi Türk Ceza Kanunu’nda yazan hemen her suçu pervasızca işlemekte ve bürokrasi ve yargı üzerinde oluşturdukları menfaat ve/veya korku atmosferi sayesinde kendi haklarında adli soruşturma açılmasına mani olmaktadır. Hatta bu organize suç örgütü, bürokrasi ve yargı üzerinde oluşturduğu korku atmosferi sayesinde kendi işlediği suçların ört bas edilmesini sağlamaktadır.

Türk Cosa Nostrasını yönetenler de tıpkı Sicilyalı rol modelleri gibi suça bizzat karışmamakta ve işlerini Soldatoları aracılığı ile görmektedirler.

Davamız

Tüm zamanların en iyi filmleri arasında sayılan The Godfather (Baba) filminin çekilmesi aşamasında, Cosa Nostra’nın başındaki isim olan Joe Colombo filmin çekilmesini engellemek için filmin yapımcısı Albert S. Ruddy’ye (Al Ruddy) ciddi baskılar yapar. Ancak sonunda Al Ruddy filmin çekilmesi konusunda Joe Colombo’yu ikna eder. Joe Colombo’nun filmin çekilmesine izin vermek için tek bir şartı vardır; filmin içinde “Cosa Nostra” ve “Mafya” kelimeleri asla yer almayacaktır.

“Cosa Nostra” kelimesi her ne kadar “Davamız” anlamına gelse de Joe Colombo başta olmak üzere tüm Cosa Nostra ailesi “Davamız” ifadesini ulu orta kullanmamaya ve hatta bu ifadenin başkaları tarafından da kullanılmamasına özen göstermektedir. Türkiye’nin Cosa Nostra’sı ise bu konuda prototipinden ayrılmaktadır. Türkiye’nin Cosa Nostra’sının tepeden tırnağa tüm üyelerinin “Davamız” ve/veya bu anlama gelen ifadeleri üstelik bu ifadeye büyük bir kutsiyet atfederek son derece ulu orta kullandıkları görülmektedir.

Yeryüzündeki hiçbir güçlü ülke Cosa Nostra ve emsali organize suç örgütlerinin oyuncağı haline gelemez. Böyle bir durum ülkeleri zayıflatır o ülkelerin halklarını da fakirleştirip köleleştirir. Türkiye’nin zayıflıktan Türk milletinin de fakirlikten korunabilmesi için Türkiye’nin organize suç örgütlerinin hakim yapısından korunması ve kurtarılması gerekmektedir. Türkiye bundan birkaç yıl önce benzeri bir organize suç örgütünden kurtulmuştu, inşallah en kısa sürede Türk tipi Cosa Nostra’dan da kurtuluruz.

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kocaelihalkgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.